Hobby

Blog

Kłopoty z ubezpieczeniami OC?

Będąc sprawcą nieszczęśliwego wypadku w niektórych sytuacjach jednostka gospodarcza ubezpieczeniowa będzie mogła żądać od nas zwrotu kwoty wypłaconego zadośćuczynienia poszkodowanemu. Nie zawsze wykupione oc broni nas przed płaceniem za szkody, które wyrządziliśmy i trzeba o tym pamiętać. Spieniężone rannemu zadośćuczynienie z oc będziemy musieli oddać ubezpieczycielowi, gdy okaże się, że szkodę wyrządziliśmy celowo i świadomie. Wówczas również nie ma co czekać na uniqa zgłoszenie szkody. Także w przypadku, gdy prowadziliśmy pojazd pod wpływem alkoholu i używek, jednostka gospodarcza ubezpieczeniowa może pragnąć zwrotu kwoty, jaką wypłaciła poszkodowanemu z oc. Inną sprawą, gdy będziemy musieli oddać finanse jest prowadzenie wehikułu bez uprawnień. To jednak zależy też, z jakiego powodu pomimo nie posiadania prawa jazdy prowadziliśmy samochód. Jeśli taka jazda konieczna była, albowiem staraliśmy się uratować czyjeś istnienie, zdrowie lub mienie, albo gdy goniliśmy osobę, jaka właśnie popełniła przewinienie, ubezpieczający nie będzie żądał od nas zwrotu wypłaconego poszkodowanemu w wypadku odszkodowania z oc. Tutaj pomaga odpowiednie Jak zgłosić szkodę w allianz. Jeśli zostaliśmy ranni w wypadku, jakiego to nie my byliśmy sprawcami, powinniśmy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy zadośćuczynienia z polisy oc. Musimy nie zapominać, że takie odszkodowanie z oc obejmuje również szkody fizyczne jak oraz te na zdrowiu. I nie powinniśmy tylko jechać samochodem, który uległ wypadkowi – wtenczas warto wypełnić tuz zgłoszenie szkody. Oc obejmuje również szkody wyrządzone w czasie wsiadania i wysiadania z wehikułu, a również załadunku oraz rozładunku tego pojazdu. Powinniśmy niemniej jednak pamiętać, że to na nas spoczywa obowiązek udowodnienia powstałych szkód i ich wymiarów.

Comments are closed.Szukaj